-
 • Soudní překladatelka z/do německého jazyka 
(Oberlandesgericht Düsseldorf)

 • Členství v profesních svazích ATICOM, BDÜ (Landesverband NRW), SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov), JTP (Jednota tlumočníků a překladatelů)


Jazyky byli vždycky mojí zálibou i silnou stránkou.

Po absolvovaní jazykovědného studia na Univerzitě Komenského v Bratislavě, následním víceletém postgraduálním studiu i v zahraničí (Praha, Florencie) a několika letech překladatelské praxe "na vedlejší úvazek" jsem se rozhodla své mnohostranné jazykové znalosti uplatnit i profesionálně a věnovat se výlučně "slovním hrátkám".

Mým prvním mateřským jazykem je slovenština, češtinu však považuji za neoddělitelnou součást své jazykové historie i za svůj druhý mateřský jazyk (vyrůstala jsem v časech, kdy se, alespoň z mého pohledu, používání a vnímání jednoho nebo druhého jazyka, slovenštiny nebo češtiny, udívalo bez přísných hranic a i dneska je pro mne volba slovenštiny nebo češtiny relatívně intuitívní záležitostí).

Od roku 2002 žiji se svou rodinou v Německu a němčina se stala mým každodenním komunikačním jazykem.

Kromě toho mluvím plynně rusky a anglicky, italštinu ovládám na mírně pokročilé úrovni.

Poskytuji překlady v širší jazykové oblasti slovenština/čeština - němčina (samozřejmě obousměrně):

 • prospekty, prezentace, ponukové listy, posudky ap.
 • odborné texty (v oblasti práva, humánní medicíny / zdravotní techniky a farmaceutického průmyslu, forenzní medicíny, zubního lékařství a stomatologických technologií, techniky / strojírenství / automobilového průmyslu, společenských věd / politiky a politologie, módy a kultúry, nemovitostí / stavebnictví)
 • osobní a firemní korespondence
 • literární texty (próza)

Soudní překlady čeština - němčina - čeština:

 • Jako registrovaná soudní překladatelka poskytuji překlady dokumentů a podkladů (osobní doklady a dokumenty, vysvědčení, posudky, lékařské zprávy, smlouvy ap.). Podrobnější informace a detaily realizace soudních překladů ráda poskytnu telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty (kontakt níže na této stránke, příp. na stránce Impressum). 

Technická vybavenost:

 • Windows 10, MS-Office 2016
 • HTML-formáty
 • akceptované formáty: všechny formáty MS-Office 2010
 • PDF