-
  • Súdna prekladateľka a súdna tlmočníčka z/do nemeckého jazyka 
(Oberlandesgericht Düsseldorf)

  • Členstvo v profesných zväzoch ATICOM, BDÜ (Landesverband NRW), SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov), JTP (Jednota tlumočníků a překladatelů)

Jazyky boli vždy mojou záľubou i silnou stránkou.

Po absolvovaní jazykovedného štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, nasledujúcom viacročnom postgraduálnom štúdiu v zahraničí (Praha, Florencia) a niekoľkých rokoch prekladateľskej praxe "na vedľajší úväzok" som sa rozhodla svoje mnohostranné jazykové znalosti uplatniť aj profesionálne a venovať sa výlučne "slovným hračkám".

Mojím prvým materinským jazykom je slovenčina, češtinu však považujem za neoddeliteľnú súčasť svojej jazykovej histórie i za svoj druhý materinský jazyk
(vyrastala som v časoch, keď sa, aspoň z môjho pohľadu, používanie a vnímanie jedného alebo druhého jazyka, slovenčiny alebo češtiny udievalo bez prísnych hraníc a i dnes je pre mňa voľba slovenčiny alebo češtiny relatívne intuitívnou záležitosťou).

Od roku 2002 žijem so svojou rodinou v Nemecku a nemčina sa stala mojím každodenným komunikačným jazykom.

Okrem toho hovorím plynule po rusky a anglicky, taliančinu ovládam na mierne pokročilej úrovni.

Poskytujem preklady v širokej jazykovej oblasti slovenčina/čeština - nemčina (samozrejme obojsmerne) a tlmočenie z a do jazykov nemeckého a slovenského:

  • odborné texty (z tematickej oblasti práva, humánnej medicíny / zdravotnej techniky a farmaceutického priemyslu, forenznej medicíny, zubného lekárstva a stomatologických technológií, techniky / strojárenstva / automobilového priemyslu, spoločenských vied / politiky a politológie, módy a kultúry, nehnuteľností / stavebníctva)
  • osobná a firemná korešpondencia, (lekárske) správy a posudky,

Súdne preklady slovenčina - nemčina - slovenčina:

  • Ako registrovaná súdna prekladateľka poskytujem preklady dokumentov a podkladov (osobné doklady a dokumenty, vysvedčenia, posudky, lekárske správy, zmluvy ap.) Podrobnejšie informácie a detaily realizácie súdnych prekladov rada poskytnem telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty (kontakt nižšie na tejto stránke, príp. na stránke Impressum). 

Technická vybavenosť:

  • Windows 10, MS-Office 2016
  • HTML-formáty
  • akceptované formáty: všetky formáty MS-Office 2016, rtf
  • PDF