top of page
 • Súdna prekladateľka z/do nemeckého jazyka
  (Oberlandesgericht Düsseldorf)
 • Členstvo v profesných zväzoch ATICOM, BDÜ (Landesverband NRW), SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov), JTP (Jednota tlumočníků a překladatelů)

Jazyky boli vždy mojou záľubou i silnou stránkou.

Po absolvovaní jazykovedného štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, nasledujúcom viacročnom postgraduálnom štúdiu v zahraničí (Praha, Florencia) a niekoľkých rokoch prekladateľskej praxe "na vedľajší úväzok" som sa rozhodla svoje mnohostranné jazykové znalosti uplatniť aj profesionálne a venovať sa výlučne "slovným hračkám".

Mojím prvým materinským jazykom je slovenčina, češtinu však považujem za neoddeliteľnú súčasť svojej jazykovej histórie i za svoj druhý materinský jazyk

(vyrastala som v časoch, keď sa, aspoň z môjho pohľadu, používanie a vnímanie jedného alebo druhého jazyka, slovenčiny alebo češtiny udievalo bez prísnych hraníc a i dnes je pre mňa voľba slovenčiny alebo češtiny relatívne intuitívnou záležitosťou).

Od roku 2002 žijem so svojou rodinou v Nemecku a nemčina sa stala mojím každodenným komunikačným jazykom.

Okrem toho hovorím plynule po rusky a anglicky, taliančinu ovládam na mierne pokročilej úrovni.

Poskytuji překlady v širší jazykové oblasti slovenština/čeština - němčina (samozř​ejmě obousměrně):

 • prospekty, prezentace, ponukové listy, posudky ap.
 • odborné texty (v oblasti práva, humánní medicíny / zdravotní techniky a farmaceutického průmyslu, forenzní medicíny, zubního lékařství a stomatologických technologií, techniky / strojírenství / automobilového průmyslu, společenských věd / politiky a politologie, módy a kultúry, nemovitostí / stavebnictví)
 • osobní a firemní korespondence
 • literární texty (próza)

Súdne preklady slovenčina - nemčina - slovenčina:

 • Jako registrovaná soudní překladatelka poskytuji překlady dokumentů a podkladů (osobní doklady a dokumenty, vysvědčení, posudky, lékařské zprávy, smlouvy ap.). Podrobnější informace a detaily realizace soudních překladů ráda poskytnu telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty (kontakt níže na této stránke, příp. na stránce Impressum). 

Technická vybavenosť:

 • Windows 10, MS-Office 2016
 • HTML-formáty
 • akceptované formáty: všechny formáty MS-Office 2010
 • PDF
bottom of page