top of page
 • Súdna prekladateľka a súdna tlmočníčka z/do nemeckého jazyka

  (Oberlandesgericht Düsseldorf)

 • Členstvo v profesných zväzoch ATICOM, BDÜ (Landesverband NRW), SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov), JTP (Jednota tlumočníků a překladatelů)

Jazyky boli vždy mojou záľubou i silnou stránkou.

Po absolvovaní jazykovedného štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, nasledujúcom viacročnom postgraduálnom štúdiu v zahraničí (Praha, Florencia) a niekoľkých rokoch prekladateľskej praxe "na vedľajší úväzok" som sa rozhodla svoje mnohostranné jazykové znalosti uplatniť aj profesionálne a venovať sa výlučne "slovným hračkám".

Mým prvním mateřským jazykem je slovenština, češtinu však považuji za neoddělitelnou součást své jazykové historie i za svůj druhý mateřský jazyk (vyrůstala jsem v časech, kdy se, alespoň z mého pohledu, používání a vnímání jednoho nebo druhého jazyka, slovenštiny nebo češtiny, udívalo bez přísných hranic a i dneska je pro mne volba slovenštiny nebo češtiny relatívně intuitívní záležitostí).

Od roku 2002 žijem so svojou rodinou v Nemecku a nemčina sa stala mojím každodenným komunikačným jazykom.

Kromě toho mluvím plynně rusky a anglicky, italštinu ovládám na mírně pokročilé úrovni.

Poskytujem preklady v širokej jazykovej oblasti slovenčina/čeština - nemčina (samozrejme obojsmerne) a tlmočenie z a do jazykov nemeckého a slovenského:

 • odborné texty (z tematickej oblasti práva, humánnej medicíny / zdravotnej techniky a farmaceutického priemyslu, forenznej medicíny, zubného lekárstva a stomatologických technológií, techniky / strojárenstva / automobilového priemyslu, spoločenských vied / politiky a politológie, módy a kultúry, nehnuteľností / stavebníctva)
 • osobná a firemná korešpondencia, (lekárske) správy a posudky,

Soudní překlady slovenčina - nemčina - slovenčina:

 • Ako registrovaná súdna prekladateľka poskytujem preklady dokumentov a podkladov (osobné doklady a dokumenty, vysvedčenia, posudky, lekárske správy, zmluvy ap.) Podrobnejšie informácie a detaily realizácie súdnych prekladov rada poskytnem telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty (kontakt nižšie na tejto stránke, príp. na stránke Impressum).

Technická vybavenosť:

 • Windows 10, MS-Office 2016
 • HTML-formáty
 • akceptované formáty: všetky formáty MS-Office 2016, rtf
 • PDF
bottom of page